OSM 系列

OSM 系列
鼓腔 厚度 7 層鼓身設計
材質 楓木
小鼓 響弦床 1.8mm(淺)
響絃名 不銹鋼線圈響弦
響弦開關 尾端 K Type 響弦轉換器
開關端 K Type 響弦轉換器
附件 其他 鼓鎖, 響弦