MS-9300 系列 Snare Drums 已停產

MS-9300 SFZ 系列匯集眾多世界頂尖演奏家建議,歷經多年改良。新型號擁有楓木鼓身與高張力調音鼓圈。

MS-9300 系列 Snare Drums 已停產

Yamaha 楓木鼓身旗艦級小鼓。