RX-V781

通往串流服務的入口

此機種支援多種最新音樂串流服務,能夠支援廣闊的音樂內容。感謝Yamaha長期以來於聲音的技術經驗,你可以享受比你的智慧型裝置、隨身聽、耳機更動態、更高音質的音訊來源。

通往串流服務的入口
Spotify PANDORA SiriusXM Napster Juke Qobuz

音樂串流服務

*更新至2016春季

 • Andorra

  Andorra

 • Argentina

  Argentina

 • Australia

  Australia

 • Austria

  Austria

 • Belgium

  Belgium

 • Bolivia

  Bolivia

 • Brasil

  Brasil

 • Bulgaria

  Bulgaria

 • Canada

  Canada

 • Chile

  Chile

 • Colombia

  Colombia

 • Costa Rica

  Costa Rica

 • Cyprus

  Cyprus

 • Czech Republic

  Czech Republic

 • Denmark

  Denmark

 • Dominican Republic

  Dominican Republic

 • Ecuador

  Ecuador

 • El Salvador

  El Salvador

 • Estonia

  Estonia

 • Finland

  Finland

 • France

  France

 • Germany

  Germany

 • Greece

  Greece

 • Guatemala

  Guatemala

 • Honduras

  Honduras

 • Hong Kong SAR China

  Hong Kong SAR China

 • Hungary

  Hungary

 • Iceland

  Iceland

 • Ireland

  Ireland

 • Italy

  Italy

 • Latvia

  Latvia

 • Liechtenstein

  Liechtenstein

 • Lithuania

  Lithuania

 • Luxembourg

  Luxembourg

 • Malaysia

  Malaysia

 • Malta

  Malta

 • Mexico

  Mexico

 • Monaco

  Monaco

 • Netherlands

  Netherlands

 • New Zealand

  New Zealand

 • Nicaragua

  Nicaragua

 • Norway

  Norway

 • Panama

  Panama

 • Paraguay

  Paraguay

 • Peru

  Peru

 • Philippines

  Philippines

 • Polska

  Polska

 • Portugal

  Portugal

 • Singapore

  Singapore

 • Slovakia

  Slovakia

 • Spain

  Spain

 • Sweden

  Sweden

 • Switzerland

  Switzerland

 • Taiwan

  Taiwan

 • Turkey

  Turkey

 • United Kingdom

  United Kingdom

 • Uruguay

  Uruguay

 • United States

  United States

*智慧手機或平板電腦需安裝 Spotify App.

 • Australia

  Australia

 • New Zealand

  New Zealand

 • United States

  United States

 • Canada

  Canada

 • United States

  United States

 • Austria

  Austria

 • Belgium

  Belgium

 • Denmark

  Denmark

 • Finland

  Finland

 • France

  France

 • Germany

  Germany

 • Greece

  Greece

 • Ireland

  Ireland

 • Italy

  Italy

 • Luxembourg

  Luxembourg

 • Netherlands

  Netherlands

 • Norway

  Norway

 • Portugal

  Portugal

 • Spain

  Spain

 • Sweden

  Sweden

 • Switzerland

  Switzerland

 • United Kingdom

  United Kingdom

 • United States

  United States

 • Austria

  Austria

 • Belgium

  Belgium

 • Germany

  Germany

 • Italy

  Italy

 • Netherlands

  Netherlands

 • Switzerland

  Switzerland

 • Austria

  Austria

 • Belgium

  Belgium

 • France

  France

 • Germany

  Germany

 • Ireland

  Ireland

 • Luxembourg

  Luxembourg

 • Netherlands

  Netherlands

 • Switzerland

  Switzerland

 • United Kingdom

  United Kingdom