FG Red Label 紅標吉他推薦展售據點

FG/FS 紅標

受到 Yamaha 1960 年代標誌性「紅標」吉他的啟發,新款 FG Red Label 民謠吉他將現代靈感與永恆設計融為一體。