Yamaha音響價格調漲公告

因應國際運費及全球原物料價格上漲,造成營運及物流成本的增加,為確保Yamaha可以繼續提供最佳品質的產品與服務,本公司決定自三月起將部分商品售價調漲,新價格將於 2022 年 3 月 1 日起實施,詳細調漲品項如下:

(1)AV擴大機

貨號

原建議售價

新建議售價

RX-V4A

16,900

17,900

RX-V6A

23,900

24,900

RX-V385

13,900

14,900

RX-A2A

32,900

34,900

RX-A4A

49,000

51,000

RX-A6A

85,000

89,000

RX-A8A

120,000

124,000

(2)HiFi 組件

貨號

原建議售價

新建議售價

A-S3200

220,000

230,000

CD-S3000

180,000

190,000

A-S2200

120,000

125,000

CD-S2100

90,000

95,000

A-S1200

80,000

85,000

CD-S1000

60,900

65,000

A-S301

15,900

16,900

(3)家庭劇院組合

貨號

原建議售價

新建議售價

RX-A2A+NS-700系列 5.1ch
巴哈家庭劇院組合

140,000

142,000

RX-A2A+NS-700系列 3.1ch
巴哈家庭劇院組合

120,000

122,000

RX-A2A+NS-700 系列 5.1ch
無線劇院組合

134,000

136,000

RX-V385+NS-210系列 5.1ch
李斯特家庭劇院組合

39,900

40,900

RX-V385+NS-51系列 5.1ch
韓德爾家庭劇院組合

29,900

30,900

RX-V4A+NS-150系列 5.1ch 黑色
舒伯特家庭劇院組合

42,900

43,900

RX-V4A+NS-150系列 5.1ch 鋼烤
舒伯特家庭劇院組合

48,900

49,900

RX-V6A+NS-160系列 5.1ch
貝多芬家庭劇院組合

56,900

57,900

RX-V6A+NS-350系列 5.1ch
布拉姆斯家庭劇院組合

86,000

87,000

RX-V6A+NS-350系列
無線家庭劇院組合

95,000

96,000